เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้ใหม่

The system will send the registration information to this e-mail. Please use real email address
รหัสผ่านต้องไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร
ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
กรุณากรอก หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
1. การสมัครสมาชิกเพื่อสามารถร่วมกิจกรรมกับเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์
2. การสมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลจริงที่ติดต่อได้ เนื่องจากจะมีการส่งการยืนยันการสมัครไปกับอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ หรือใช้สำหรับการขอรหัสผ่านใหม่
3. ทางเว็บไซต์ ยึดถือนโยบายส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเปิดเผยนอกจากข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนเป็นกรณีไป
4. เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อตกลงนี้กรุณา เลือก ยอมรับ ด้านล่าง

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^